Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Plan Dnia
Plan Dnia
 
Ramowy Rozkład Dnia
 
7.00-8.50 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
 
8.50-9.00 Przygotowanie do śniadania.
 
9.00-9.30 Śniadanie.
 
9.30-10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 
10.15 Przygotowanie do II śniadania i II śniadanie.
 
10.30-12.15 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
 
12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu.
 
12.30 Obiad.
 
13.00-14.00 Odpoczynek poobiedni- przy muzyce, bajkach, baśniach i opowiadaniach.
 
14.00-14.30 Zabawa ruchowa, udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności.
 
14.30-15.00 Przygotowanie do podwieczorku  i podwieczorek.
 
15.00-17.00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Praca indywidualna dzieckiem zdolnym, oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 


Ostatnia aktualizacja: 2013-10-16