Kontakt
Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów

Plan Dnia

 
 
Ramowy Rozkład Dnia
 
7.00-8.45  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową
i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
 
8.50-9.30   Przygotowanie do śniadania i śniadanie.
 
9.30-10.15  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 
10.15 - 10.45 Przygotowanie do II śniadania i II śniadanie.
 
10.45-12.15   Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
 
12.15-13.00  Przygotowanie do obiadu i obiad.
 
13.00-14.00  Odpoczynek poobiedni- przy muzyce, bajkach, baśniach i opowiadaniach.
 
14.00-14.30  Zabawa ruchowa, udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności.
 
14.30-15.00  Przygotowanie do podwieczorku  i podwieczorek.
 
15.00-17.00   Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
Praca indywidualna dzieckiem zdolnym, oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.