Menu
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja
Wychowankowie przedszkola:
 
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Na prośbę rodziców może być przyjęte do przedszkola dziecko 2,5 letnie, po stwierdzeniu przez zespół nauczycieli jego dojrzałości w sferze społeczno - emocjonalnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania dziecka w grupie.
    Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do Przedszkola nie dłużej niż do dziesiątego roku życia.
3. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności dziecka do Przedszkola.
       a. pierwszeństwo w przyjęciu mają rodzeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola;
       b. pozostałe dzieci przyjmowane są w kolejności zgłoszeń.
4. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje Dyrektor.
5. Czas rekrutacji i sposób jej przeprowadzania określa Dyrektor.
       a) podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest karta zgłoszeniowa opracowana przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną;
       b) jeżeli liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc tworzona jest lista rezerwowa
       c) wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz uprzedniej rozmowie z rodzicami,
       d) o czasie przyjęć dziecka z listy rezerwowej decyduje Dyrektor.
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2014-09-12