Kontakt
Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów

Opłaty

 
Zasady opłat w przedszkolu:
 
Rodzice wnoszą opłaty z góry, do 15 dnia każdego miesiąca w Banku Pekao S.A.
 
Nr konta: 35 1240 3347 1111 0010 2557 6640
 
 
Opłaty w naszym przedszkolu:
  
Opłata stała: 350,00 zł
 
*Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 
Opłata za wyżywienie: 12,00 zł dziennie
 
*W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu 3 dni i więcej, odliczana jest w kolejnym miesiącu.
 
 
Opłaty dodatkowo płatne w sekretariacie:
 
Opłata za materiały papiernicze: 200,00 zł
 
*Opłata jednorazowa za cały rok płatna do 15 września lub ewentualnie II raty po 100,00 zł, I rata płatna do 15 września, II rata płatna do 15 stycznia.
 
 
 
 
Język Angielski
 
* (DLA WSZYSTKICH DZIECI  w cenie opłaty stałej).
 
Taniec
 
*2 spotkania w tygodniu po 1/2 h (DLA CHĘTNYCH).
 
Katecheza
 
 Dla wszystkich dzieci w cenie opłaty stałej.
 
Rytmika
 
* (DLA WSZYSTKICH DZIECI  w cenie opłaty stałej).